Wiadomości z rynku

Prawo autorskie w pośrednictwie
30-05-2016
| Kategoria: Wiadomości z rynku
Prawo autorskie w pośrednictwie
Każda praca, której działania w rozumieniu prawa autorskiego można nazwać utworami, prowadzi do niepewności związanej z odpowiednim wykorzystaniem materiałów. Co jest utworem w interpretacji prawa autorskiego? W jaki sposób oraz kiedy można wykorzystać dany utwór w swojej pracy? I jak chronić swoje prawa, gdy zostały one naruszone?
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.) definiuje utwór jako termin prawniczy następująco: „jest to każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia”.

Pośrednicy nieruchomości wykonują ogromną liczbę fotografii nieruchomości, aby dobrze zareklamować sprzedawany produkt. Z prawnego punktu widzenia, mogą być utworami spełniającymi przesłanki indywidualności i twórczości oraz nie są jedynie technicznym odzwierciedleniem rzeczywistości. A wówczas od razu pojawia się kwestia, co z prawem autorskim do dzieła będącego naszą własnością? 
-W przypadku praw osobistych trzeba podać autora tego utworu, przy majątkowych - zapłacić za możliwość jego użycia, tłumaczy Paulina Rybińska radca prawny, w rozmowie dla portalu PFRN

Innym ważnym aspektem w wyjaśnieniu zasad prawa autorskiego są treści opisów nieruchomości, czyli tych informacji na temat danej nieruchomości, które zamieszczane są  na stronach internetowych. Tego typu  forma pisemna uznawana jest jako utwór -  zawiera element twórczy, oryginalny. Warto zatem zastanowić się jak w takim przypadku wygląda prawo autorskie do takiego utworu. Czy można w jakiś sposób zabezpieczyć nasz pomysł, który nie podlega ochronie prawa autorskiego? 
-W takim wypadku możemy zastosować przepisy Kodeksu Cywilnego w zakresie dóbr osobistych i twórczości artystycznej. Możemy także posiłkować się ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli np. ktoś podrabia sposób, w jaki sporządzamy opisy nieruchomości lub kopiuje sposób, w jaki prowadzimy stronę internetową, na której zamieszczane są nasze opisy nieruchomości i nasze zdjęcia, wyjaśnia Paulina Rybińska

W dobie Internetu mamy do czynienia z niezliczoną ilością treści będących  przejawem działalności twórczej. Wraz z wejściem blogosfery użytkownicy Internetu powinni mieć na uwadze, iż jest to kolejna sfera  w której może się pojawić wiele roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich. Tego typu witryny internetowe  zgodnie z polskim prawem autorskim, są własnością ich twórcy. Wymagane jest uzyskanie określonych zgód i pozwoleń, oczywiście z pewnymi wyjątkami, jak np. prawo cytatu na dozwolony użytek. Im większa świadomość, tym oczywiście mniejsze ryzyko, że takie naruszenia będą dokonywane.

Źródło: iHouse
Podziel się artykułem ze znajomymi!